Корпоративните блогове, глупако!

С радост ви съобщаваме, че сме включени в интересна инициатива наречена “Най-добрите корпоративни блогове в България 2009″. Инициативата е на “Сита Мениджмънт Консулт” и NovaVizia.com, на които благодарим, че са избрали и нашия блог. Има защо да се радваме, при положение, че сме наредени сред имена като Publicis Marc и Saatchi & Saatchi. Приятно ни е името на ROI Communication да е между световни агенции.
Поздравяваме организаторите за инициативата и пожелаваме успех на всички участници!

*Заглавието е перифраза към предизборния лозунг от първия мандат на Бил Клинтън “Икономиката, глупако!”


Първия Български Бутон за споделяне

→ Напиши отговор