В търсене на работа

Едуард Бернайс е знаел как да спечелва клентите си. Ето и неговата гледна точка, относно най-добрия начин да получите работа:
“Проучете сферата на дейност, сведете избора си до една или две фирми, начертайте план за подобряване на бизнеса им, представете плана си пред висшите мениджъри и пишете достатъчно писма, така че човекът да ви запомни, но не толкова, че да иска да ви забрави. Искайте заплатата, която смятате, че заслужавате, и, помнете, вие не просто си търсите работа, вие искате да направите кариера.”
Този съвет би помогнал преди време, но дали може да ни послужи днес?

cariera91

Изображението е взето от:

http://www.zaneya.com/wp-content/uploads/2008/10/91.jpg


Първия Български Бутон за споделяне

→ Напиши отговор