Котлър препоръча книгите на ROI

Няма да пишем за организацията, за пълната информационна мъгла около събитието и за неурдиците. Професор Филип Котлър не го заслужава. Само ще акцентираме върху онова, което ми зарадва много и искаме да го споделим.
В лекцията си той отдели специално внимание на Маркетинговия ПР и на човека, въвел термина – Томас Л. Харис. А той е и автор на книгата “Добавената стойност на ПР“, която спечели и наградата за Най-добра ПР книга. И още по-важното за нас е, че проф. Котлър препоръча и най-новата книга на Томас Л. Харис, върху която работим в момента.
Втората книга, която индиректно бе препоръчана в “Денят на Филип Котлър”, е “Пътят на Toyota“, в която е разкрита тайната за системата на 4-те Р на японската компания.
И не на последно място проф. Котлър показа на участниците една много известна реклама, която обяснява смисъла на имиджа и репутацията, с която започва друга наша книга – “Създаване на корпоративна репутация“.
А на следващия ден, когато проф. Котлър е подписал лично, а не с печат, екземпляр от книгата “Разговори с майсторите на маркетинга”, която също е част от новите заглавия, които готвим.
реклама
И така благодарим на проф. Котлър за гостуването му, за интересните идеи, които се родиха в нашите глави след този ден и четете книги!


Първия Български Бутон за споделяне

→ Напиши отговор