2010 г. беше годината, в която за всички стана ясно, че все повече компании насочват вниманието и усилията си към маркетингови стратегии в социалните мрежи. С тази анкета искаме да проследим какви са тенденциите, условията и вниманието, които се отделят на маркетинговите стратегии в социалните мрежи, от страна на българските кампании. Резултатите от анкетата ще […]

Continue reading?

На 30.09 ви помолихме да попълните нашата анкета и да я разпространите сред вашите контакти в онлайн среда. Идеята ни беше всички заедно да приложим новите правила в маркетинга и в ПР, за които пише Дейвид Миърман Скот и да проверим дали работят. Обещахме и награда за тези, които се постараят най-многo. Благодарим на всички, […]

Continue reading?

Ако искате да спечелите новата книга на Дейвид Миърман Скот, помогнете ни да разпространим нашата анкета като ни покажете как прилагате новите правила в маркетинга и в ПР. Публикувайте я във вашия блог, споделете я с вашите приятели в социалните мрежи, туитнете я…. Трима от вас ще спечелят книгата на Дейвид Миърман Скот “Новите правила […]

Continue reading?

Вдъхновени от новата ни книга, която скоро ще бъде на пазара подготвихме тази анкета.

Continue reading?