На 10 април 2007 години блогът на ROI Communication стана част от глобалната мрежа. Тъй като сме агенция, която помага на компаниите и хората по-добре да общуват, някак си бяхме задължени да опознаем новите начини за комуникация. Но за разлика от всеки друг канал за комуникация новите онлайн канали изискват да участваш в самата комуникация, […]

Continue reading?

На 30.09 ви помолихме да попълните нашата анкета и да я разпространите сред вашите контакти в онлайн среда. Идеята ни беше всички заедно да приложим новите правила в маркетинга и в ПР, за които пише Дейвид Миърман Скот и да проверим дали работят. Обещахме и награда за тези, които се постараят най-многo. Благодарим на всички, […]

Continue reading?

Приятели, колеги и въобще всички, които се интересуват от новите правила в маркетинга и в ПР, изглежда те наистина действат. Новите правила са си нови правила и за това не бива да бъдат пренебрегвани. Още повече, че са доказано ефективни. В кратко съобщение екипът ни беше поздравен от екипа на SlideShare: “”New Rules Of Marketing […]

Continue reading?

Ако искате да спечелите новата книга на Дейвид Миърман Скот, помогнете ни да разпространим нашата анкета като ни покажете как прилагате новите правила в маркетинга и в ПР. Публикувайте я във вашия блог, споделете я с вашите приятели в социалните мрежи, туитнете я…. Трима от вас ще спечелят книгата на Дейвид Миърман Скот “Новите правила […]

Continue reading?